Transformimi i Përgjigjes Kombëtare ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore në Shqipëri dhe nga Shqipëria

Programi "Transformimi i përgjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenieve njerëzore në dhe nga Shqipëria” është një program i financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatuar nga UNICEF në Shqipëri.

Lexo më shumë